Tag Archive for: Szaturnusz

A karma ura, a Szaturnusz június 25-én megállni látszik égi útján.

Ez pedig jelzés a számunkra, hogy egy újabb fejlődési kör indul az életünkben. Ez mos csak egy kisebb, 9 hónapos ciklust jelez, de éppen ezért könnyű nyomon követni a hatását.

Olvass tovább

Elérkeztünk az ősz harmadik legfontosabb asztrológiai fordulatához, mert a napokban a Szaturnusz is megállt égi útján.

A Szaturnusz ciklusa esetén is egy adott égi pont általa történő első és az utolsó érintés között eltelt időt vesszük figyelembe. A Plútói és Uránuszi aktiválódások esetén ez másfél-két évet vesz igénybe, ezért nehezen átlátható, és nehezen kapcsolható össze az, ami ez idő alatt történik.

Viszont a Szaturnusz 9 hónap múlva tér vissza ugyanarra a pontra. Így azokat az eseményeket és élethelyzeteket, amelyeket hozzá köthetünk, még át tudjuk látni. Így a változások, és átalakulások egyes lépcsőfoka is jól érzékelhető.

A mostani időpillanat részben lezár egy korábban indult eseményt, és ezzel párhuzamosan befejező fázisba lendít egy másikat.

Olvass tovább

Az utóbbi években a Június mindig egy új ciklus indulásáról szól, mégpedig a Szaturnusz fordulásához kötődve.  

Ez az a hónap, mikor a Szaturnusz a Földről nézve megállni látszik égi útján, majd vissza is fordul, és hátráló mozgásba kezd. Persze ez a mozgás csupán látszólagos, mert a bolygó folyamatosan kering a Nap körül, de számunkra a Föld jelenti a viszonyítás alapot. Ezért minden látszólagos fordulat az égen leképződik a mi világunk síkjára, vagyis megnyilvánul a személyes az életünkben.

Olvass tovább

A Naprendszer összes bolygója folyamatos mozgásban van.

Éppen ezért a bolygók jegyváltásai nagyon gyakori eseménynek számítanak. Ez a haladás a földi szemlélő számára akkor észlelhető, ha valamilyen állandó csillagászati képződményhez viszonyítjuk őket. Ilyenek például a csillagképek.

Az asztrológiában az alapján jellemezzük a bolygókat, hogy melyik állatövi jegyekben helyezkednek el. A horoszkóp tulajdonképpen a születés időpillanatában a Naprendszer bolygóinak a földi síkról látott pillanatképe.

Az égbolton 30 fokonként váltják egymást a zodiákusok, és a Nap körül keringő bolygók végig haladnak mind a 12 jegyen.

Olvass tovább

Milyen fontos időpontokat jelez számunkra a SZATURNUSZ bolygó 2022 március 20-tól 2023 márciusáig?

Március 20-án a Nap Kos jegybe lépésével elkezdődött az asztrológiai újév. Ahhoz, hogy megtudjuk, mire számíthatunk az előttünk álló évben, összegyűjtöttem az év lefontosabb fordulatokat jelző időpontjait.

Ezek jelentőségét elsősorban a személyes életünk szempontjából elemzem, de persze a világ eseményei is tükröződnek azért ebben.

Olvass tovább

Minden kezdet magában hordozza a végkimenetelét.

Már régóta ismert ez a mondás, de gyakran nem tudjuk, hogy hol van valójában a kezdet, és mikorra várható a befejezés. Vannak olyan események az életünkben, amelyek látszólag jelentéktelennek tűnnek, és csak később döbbenünk rá, hogy milyen hatalmas változásokat indítottak el az életünkben.

Ilyenek lehetnek azok a „véletlen” találkozások, vagy azok az új információk, amelyek egy láncreakciót indítanak el bennünk, és körülöttünk, és mire a végére érünk, egy teljesen új világ nyílik ki előttünk, és esetleg egy teljesen új élethelyzetben találjuk magunkat.

Olvass tovább

Ebben a részben az életkorunkból indulunk ki és ezzel kapcsoljuk össze a szaturnuszi 7 éves ciklusokat.

Az első részben megvizsgáltuk, hogy milyen ciklusok mentén szerveződik az életünk és azt is, hogy az aktiválódásuk során milyen fő témákat helyeznek fókuszpontba a külső és belső világunkban egyaránt. Most viszont a másik irányból fogjuk megközelíteni az életünkben bekövetkező változásokat.  

Olvass tovább

Döbbenetes dolgok történnek mostanában körülöttünk, csak állunk és nem értjük, ezt az egészet.

Mindenkiben felmerül a kérdés, hogy MI VAN MOST… ???

A párizsi Notre -Dame leégésének híre tette egyértelművé, hogy valami tényleg elindult a világban.

Megdöbbentő tragédiákkal találkozunk a szűkebb környezetünkben is, amelyek annyira abszurdak, és logikátlanok, hogy nem tudjuk épp ésszel felfogni.

Olvass tovább

A Szaturnusz keringésének hatása az életünkre olyan, mint egy mutatópálca, amely rámutat a félelmeinkre, és kijelöli számunkra az aktuális feladatot.

Azok számára is ismerős a Szaturnusz név, akik nem foglalkoznak asztrológiával. Ezt a bolygót már a kezdetektől figyelemmel kísérik a csillagászok. Az ősidőkben 7 bolygót tartottak számon a Naprendszerben, és ő zárta a sort.

Olvass tovább