A KÖVETKEZŐ ÉLET TERVE

Lélek-újjászületés

A lélek a saját halála és a következő életének kezdete közötti időben tisztán látja az előző életeit.

Ilyenkor pontosan tudja azt, hogy ezek hogyan fűződnek egymásra, valamint azt is, hogy hol tart ő a tapasztalások láncolatában, vagyis a fejlődésben. Ennek összegzése után a lélek előkészíti a következő testetöltésének a tervét. Meghatározza a következő tanulási feladatot, kiválasztja a színpadot és a szereplőket, akik majd segítségére lesznek ebben a folyamatban.

Ilyenkor a lelkek egymás között megállapodnak abban, hogy milyen minőségben lesznek jelen egymás életében a most következő inkarnációban. Valamint azt is eltervezik, hogy mikor lépnek be majd katalizátorként, beaktiválva a tervezett feladat elsajátítását.

Ezt követően a lélek megtervezi a legkedvezőbb időpillanatot a testetöltésre és vár amig ez elérkezik.

Vajon milyen információkat tudhatunk meg ebből az időpontból?

Amikor a lélek megtervezi a születése idejét és helyét azzal tulajdonképpen meghatározza azt is, hogy milyen tulajdonságokkal kell majd rendelkeznie ebben az életben.

Vagyis melyek azok a személyiségjegyek, amelyek szükségesek lesznek a számára ahhoz, hogy a vállalt feladatát teljesíteni tudja.

Mi pedig ezeknek az ismeretében tudunk következtetni arra, hogy milyen feladattal született le a lélek. Vagyis visszafelé haladunk a következtetésekben.

Egy csecsemő sem születik rossznak.

Minden léleknek pontos terve van arra vonatkozóan, hogy mit szeretne elsajátítani ebben az életében. Ehhez igazítja a születése idejét, és ehhez választja magának a szüleit, a családi rendszerét és a tágabb környezetét is, például az országot, ahol meglátja a napvilágot és azt is ahol élni fog.

A későbbiekben pedig azok a személyek, akikkel találkozik, azok a körülmények, amelyben létezik, és azok a tapasztalatok, amelyeket megél, azok segítik majd hozzá, hogy azzá váljon, akivé válnia kell a feladata beteljesítéséhez.

Bármilyen nehéz is valakinek a gyerekkora, vagy serdülőkora, mégis pont olyan, amilyet lélekszinten választott magának. Ezekben a nagyon érzékeny időszakokban dől el, hogy milyen személyiséggé alakulunk.

A sok sérülés hatására van, aki visszahúzódóvá válik, míg a másik agresszívvá. A megaláztatások van, akit elbátortalanítanak, míg másokat arra késztetnek, hogy bebizonyítsák a világnak az értékességüket.

Mindenkiből mást hoz felszínre egy adott tapasztalás. Ez pedig attól függ, hogy milyen személyiség jegyeket választott magának a leszületése előtt.

Csak erre tud ráfűződni mindaz, amit megél az élete során. 

Sokszor tapasztalom azt, az emberi sorsok elemzése során, hogy mintha minden esemény egy meghatározható végkifejlet felé terelné az embert. 

Ez tulajdonképpen az ő útja. Hiába próbál letérni róla és más irányt találni magának, a körülmények nem fogják engedni. Újra és újra eléhozza az élet azokat a lehetőségeket, amelyek a sorsához, a fejlődéséhez tartoznak. Ezért is tartom nagyon igaznak és megszívlelendőnek a következő mondást:

„Ha valamit nagyon akarsz, akkor engedd el. Ha visszajön, örökre a tiéd marad, ha nem akkor sosem volt a tiéd!”

De nézzünk egy példát arra, hogy az élet hogyan terelget bennünket:

Gyakran találkozom azzal a helyzettel, amikor egy férfi az életét teljes egészében a karrier építésére fordítja. Azután történik egy olyan bukás, amikor visszakerül a start vonalra. Például megszűnik a beosztása, esetleg visszarakják egy alacsonyabb pozícióba, vagy akár csődbe megy a vállalkozása.

Ilyenkor általában az történik, hogy él az előző életéből hozott mintának megfelelően, mert ez ismerős a számára, ezt a kisujjából kirázza. De neki ebben az életében az lenne a feladata, hogy az érzelmeket előtérbe helyezze és találja meg az egyensúlyt a család és a hivatás között.

Ezért is engedi a sors, hogy elinduljon a karrier felé, mivel a cél az egyensúly megtalálása. De amikor nagyon elbillen a mérleg az egyik oldalra, akkor valaki kirúgja a kissámlit alóla. Ilyenkor jön a mások hibáztatása, az okok keresése, jobb esetben az önszembesülés.

Lehet ilyenkor a sorsot hibáztatni, de tulajdonképpen maga a lélek tervezte be a saját maga számára ezt a bukást, akármit is jelentsen ez a való életben.  A léleknek mindig a fejlődés a célja, ezért ha esetleg mégis elmenne a „rossz” irányba, akkor történjen valami, ami majd észhez téríti.

Ráadásul azzal a szereplővel, akinek köszönhető a bukás, megegyeztek még a köztes létben, hogy segíteni fog neki abban, hogy visszataláljon a helyes útra.

Ezért van az, hogy azok az emberek, akik a legnagyobb fájdalmat okozzák nekünk, sokszor a segítőink. Persze ezt akkor nem tudjuk, ezért haragszunk rájuk, vagy akár meg is gyűlölhetjük őket.

Maradjunk a korábbi példánál még egy kicsit és vizsgáljuk meg a személyiség irányából is a történteket.

Amikor a karrier elsőbbséget élvez a családdal és az érzelmekkel szemben, akkor nagyon gyakran találkozunk Bak, Oroszlán vagy Skorpió mintázattal az asztrológiai képletében.

A születési dátum számaiban pedig egyértelműen látható, hogy az előző életében a családdal kapcsolatos felelősségvállalás témakörében bukott el.

Ezért is teremtett magának ebben az életben olyan személyiséget, ami hajtja a siker felé. Viszont más jellemvonásai egyértelműen mutatják, hogy az érzelmek is dominálnak, például a Rák jegyében van a Holdja, vagy az Ascendense. Legtöbbször a Holdcsomópontok jelzik ezt a problémakört.

Ilyenkor csupán rajta múlik, hogy az események hatására képes-e felismeri azt, hogy mitől értékes az élet valójában. Hogy ezt biztosan megtanulja, a születési dátumát úgy választotta, hogy 38/11-es sorsfeladattal szülessen…

Tehát minden összefügg mindennel!

Nekünk itt lent az a feladatunk, hogy a születés pontos időpontjából kiindulva a számok, és a csillagok elemzésével felfedezzük azokat a mozaikokat, amelyeket ha összeillesztünk, akkor kibontakozik a valódi sorsfeladat.

Ha megtörténik a felismerés, akkor tudatosan haladhatunk azon az úton, amelyet még a fogantatásunk előtt, szabad akaratunkból kijelöltünk magunknak!