Változások a Plútó jegyváltásának tükrében

Készítette: ESO/L. Calçada - Pluto (Artist’s Impression), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6219505

A Plútó június 11-én visszalép a Bak jegyébe, hogy lezárja azt, amit 15 évvel ezelőtt elindított.

Az elmúlt két hónapban rövid ízelitőt kaphattunk arról, hogy milyen változásoknak érkezik el az ideje az elkövetkező 21 évben. Most még másfél évig a két jegy határán fog ingázni a Plútó, így hol az új minőség bontakozik ki előttünk, hol pedig az elmúlt 15 év történései lobbannak fel, vagy éppen kerülnek a helyükre.

2024. január 21-én viszont „végleg” belép a Vízöntő jegyébe, és egészen 2044-ig itt fog haladni. Persze mindenki tudni szeretné, hogy mit hoz számunkra ez az esemény. A Plútó megközelítőleg 260 évvel ezelőtt járt ebben a jegyben, vagyis legutóbb ide 1777-ben lépett be. Tehát legalább 10 generációval ezelőtti időszakról beszélünk.

Vajon mekkora jelentősége van ennek a jegyváltásnak?

Ha egy emberöltőt 84 évnek veszünk, akkor az életünk egynegyedét ebben a minőségben fogjuk leélni. Ez alatt a 21 év alatt fel fog nőni egy új generáció.

Ráadásul a Plútó a legtitokzatosabb bolygó, „törpebolygó” a naprendszerben. Egy adott jegyben történő haladása 15-20 évet vesz igénybe, ezért nehéz egy konkrét eseményhez kötni ezeket a korszakokat.

Persze mindenki arra kíváncsi, hogy a személyes életére milyen hatással lesz a jegyváltás, ami persze teljesen érthető. Arra vonatkozóan, hogy az egyéni sorsokra lehet-e következtetéseket levonni, és hogyan, azt a korábbi bejegyzésemben részletesen kifejtettem.

Ha még nem olvastad, akkor itt találod:

->>> A Plútó jegyváltása

Viszont az egyéni sorsok soha nem függetlenek a körülöttünk lévő világtól, vagyis attól a rendszertől, amelyben élünk. A Plútó jegyváltásai, valamint az új minőségben eltöltött évek sokkal inkább társadalmi szintű mintázatokra, és átalakulásokra utalnak, mint egyéni történésekre.

Ahhoz hogy valamilyen képünk legyen arról, hogy mire számíthatunk társadalmi és kollektív szinten a Plútó Vízöntőbe lépésével, ahhoz először mindenképpen végig kell pörgetnünk az elmúlt 15 évet. Ez volt a legutolsó nagy korszaka, amikor a Bak jegyén haladt keresztül.

Az, hogy mit jelent a valójában a bolygók jegyváltása, vagyis hogyan kell ezt elképzelni, erről ebben a bejegyzésben olvashatsz részletesebben.

->>>A bolygók jegyváltásának értelmezése

A Plútó mostani jegyváltása egy 21 éves korszakot jelez. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mire számíthatunk ebben az időszakban, ahhoz ismernünk kell, hogy a Plútóhoz mit képvisel a világban, és azt is, hogy milyen tulajdonságokat jelöl a Vízöntő jegye. Ugyanis e kettő találkozása fogja meghatározni ennek az időszaknak a minőségét.

Milyen folyamatokat társítunk a Plútóhoz, és a Vízöntő jegyéhez?

Lássuk tehát, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a Vízöntő folyó, aminek jellemzői át fogják színezni az abba bekerülő Plútó minőségét. Most elsősorban ezek társadalmi szintű hatásaival foglalkozunk. A személyes életünkre gyakorolt hatását megtalálod a korábbi bejegyzéseimben.

Vízöntő jegyének hatása

 • hírtelen, kiszámíthatatlan események
 • lázadás a korlátozások ellen,
 • szabadságharc,
 • öntörvényűség,
 • hírtelenség, türelmetlenség,
 • meggondolatlanság,
 • felforgató, provokatív viselkedés
 • anarchia
 • villámcsapásszerű felismerések
 • Változás, megújulás
 • Technikai fejlődés, informatika

A Plútóhoz kötjük

 • az elmúlást, és az újjászületést,
 • a gyökeres átalakulást, vagyis a régi elavult keretek lebontását, és az új megteremtődését,
 • a háborút, az atombombát, és a terrortámadást
 • a robbanásokat, és természeti katasztrófákat
 • a hatalmat, és a hatalmi pozícióban lévőket
 • a befolyásolhatóságot, és a manipulációt,
 • a bírtoklást, és az összefonódásokat
 • a függőségeket és a mágikus befolyást
 • a maximalizmust, és a perfekcionizmus
 • mindent, ami titkos, vagy ami túl van a törvény alkotta morális kereteken.

Ahogy látod a Plútó nagyon erőteljes energiákkal, és széles hatáskörrel rendelkezik. De mielőtt megijednél attól, hogy mi vár ránk, tudnod kell, hogy ő folyamatosan jelen van az életünkben. Vagyis ez a minőség az életünk része, mióta felfedezték a csillagászok.

Azt, hogy mi aktiválódik be egy adott időszakban a Plútó tulajdonságok közül és hogyan, az attól függ, hogy melyik jegyben tartózkodik éppen a bolygó, illetve milyen más bolygóval lép kapcsolatba a haladása során. Mivel a Plútó most új jegybe lép, ezért új minőségben, új köntösben fog megmutatkozni előttünk.

Ahhoz, hogy megértsük ezt az új korszakot, össze kell kapcsolnunk egymással ezt a két minőséget.

Ha végig olvastad a Plútó megnyilvánulásait, akkor észrevehetted, hogy ez a bolygó összefüggésben van a körülöttünk lévő világ helyzetével, a társadalmi viszonyokkal, és a hatalommal.

Léteznek személyes, valamint nagyobb léptékű társadalmi ciklusok az életünkben, amelyek minden esetben a fejlődésünket szolgálják. Persze ez nem jelenti azt, hogy könnyű megélni őket. A nehézséget általában az jelenti, hogy minden átalakulás lebomlással kezdődik! Először el kell engedni a régit, hogy helyet teremtsünk az új minőségnek.

A Plútó pedig pontosan ezt képviseli személyes és kollektív szinten egyaránt.  Ezért van nagy jelentősége azoknak az asztrológiai eseményeknek, amelyek hozzá kapcsolódnak. Mindig kiemelkedő jelentőségűek azok az időszak, amikor a bolygó éppen jegyet vált. Ezek lesznek tehát azok a fordulópontok, amikor a változások elindulnak a kollektív térben.

Persze nem úgy kell ezt elképzelni, hogy átlépi a nulla fokot a Plútó, és azonnal összeomlik minden, és fenekestül felfordul az életünk. Ilyenkor még csak elindul egy folyamat. De sokszor a változás előszele már ilyenkor is jól érzékelhető. Gyakran csak belül érezzük, hogy valaminek történnie kell, mert ez ami van, már nem jó.

Az is előfordulhat, hogy a külvilágban történik valami, ami addig nem volt jelen az életünkben. Például amikor könnygázzal fújják le a fiatalokat… Ez ilyenkor már egyértelműen jelzi a változás irányát.

Gyakran a megérzés, és a valódi esemény nem választható el egymástól. Sokszor nem is tudjuk mi volt előbb… Pár év múlva már jól láthatóvá válik az átalakulás. Nagyobb távolságból minden esemény jobban értelmezhető. Vagyis gyakran visszatekintve vesszük csak észre azokat a mozzanatokat, amelyek már előre jelezték a változást.

Egy emberi életben 5-6 ilyen plútói korszakváltásnak lehetünk tanúi. Minél idősebben vagyunk, annál tudatosabban észlelhetjük az éppen folyamatban lévő változásokat, átalakulásokat. Persze amikor benne vagyunk, akkor sokkal nehezebb ezeket racionálisan szemlélni. Mivel ilyenkor érzelmileg érintettek vagyunk.

Ha visszatekintünk a múltra, akkor sokkal tisztábban látjuk az összefüggéseket. Ez a személyes életünk, és a társadalmi helyzetünk esetében is így van. Minden korábbi plútói szakasznak meg volt a maga sajátos minősége.

Összefoglalva

A Plútó jegyváltása minden esetben új témát helyez elénk, megjelenik egy új problémakör, egy új fókusz. Átalakul a társadalom értékrendje, szemlélete, viselkedés. Megtörténik a hatalmi struktúrák átrendeződése, és a vezetéshez való hozzáállás is új irányt kap.

Az a jegy, amelyen a Plútó aktuálisan végig vonul megmutatja, hogy

 • milyen területen van szükség a változásokra az aktuális időszakban,
 • milyen keretek fognak szétrobbanni, megváltozni, átalakulni,
 • milyen témában van szükségünk szemléletváltásra, mit kell átértékelnünk önmagunkban,
 • milyen társadalmi hozzáállás jellemzi majd a világunkat,
 • milyen lesz a hatalmon lévő vezetők szemlélete, értékrendje, morálja,
 • hogyan nyilvánulnak meg a világ előtt,
 • hogyan viszonyulnak más országokhoz, és más vezetőkhöz,
 • milyen a viszonyulásuk a néphez, azokhoz, akik megválasztották őket,
 • illetve hogyan vezetik az országot…

Tehát a Plútó mutatja magát az átalakulást, a jegy pedig amin keresztülhalad, megmutatja, hogy mi jellemzi majd az adott időszakot.

Vagyis jól látható, hogy mi lesz az a problémakör, ami a korszak alatt folyamatosan erősödve annyira nyomasztóvá válik, hogy beindítja a változásokat. Ez először a szemléletünkben lesz érzékelhető, majd az újabb jegyváltáshoz közeledve olyan események történnek, amelyek már egyértelművé teszik, hogy ez már nem mehet így tovább.

Az új jegybe történő ki-be lépegetés kiélezi a helyzetet, és amikor végleg átlép a bolygó az új jegybe, akkor elindul majd a valódi átrendeződést.

Ahhoz hogy kicsit jobban rálássunk az előttünk álló időszakra, ahhoz először vissza kell kanyarodnunk a múltba. Meg kell vizsgálni, hogy a Plútó korábbi jegyváltásait követően milyen változások történtek Magyarországon, illetve a környező országokban. Ez alapján könnyebben fogjuk tudni értelmezni a Plútó Vízöntő jegyébe lépését, és ott tartózkodását, vagyis ez előttünk álló 21 évet.

Ezzel folytatom egy következő blogbejegyzésemben.

(A borítóképet készítette: ESO/L. Calçada – Pluto (Artist’s Impression), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6219505)