ÉLETÜNK CIKLUSAI 2.rész

Szaturnuszi ciklusok

Ebben a részben az életkorunkból indulunk ki és ezzel kapcsoljuk össze a szaturnuszi 7 éves ciklusokat.

Az első részben megvizsgáltuk, hogy milyen ciklusok mentén szerveződik az életünk és azt is, hogy az aktiválódásuk során milyen fő témákat helyeznek fókuszpontba a külső és belső világunkban egyaránt. Most viszont a másik irányból fogjuk megközelíteni az életünkben bekövetkező változásokat.  

Ha még nem olvastad az 1. részt, vagy szeretnéd újra elolvasni, akkor ITT TALÁLOD!

Ahogy látni fogjuk, vannak olyan életesemények, amelyek mindannyiunk számára ugyanabban az életkorban következnek be, de a legtöbb időpont eltér a többiekétől. Például nagyjából egyidősek vagyunk, amikor iskolába megyünk, de a házasságkötésünk ideje már nagyon különböző lehet.

Az életünk ciklusai nem egy konkrét eseményről szólnak, hanem arról hogy egy adott időszakban milyen fejlődési fázisban vagyunk éppen. Ehhez fognak hozzá rendeződni azok az események a külvilágban, amelyek segítik ezt a folyamatot.

Vannak olyan életkorok, amikor az önállósulás a cél. (például a 21-22 éves korunk körüli időszak), de ez mindannyiunknál más esemény hatására következhet be.

Nézzünk egy pár példát erre:

 • véget ér az iskolás időszak, belépünk a munka világába,
 • férjhez megyünk, megnősülünk,
 • megfogan egy baba, akiért nekünk kell felelősséget vállalni,
 • elköltözünk otthonról,
 • külföldre megyünk dolgozni,
 • sikerül egy új munkahelyen elhelyezkednünk, ahol megkapjuk a kibontakozás lehetőségét,
 • rosszabb esetben valamelyik szülő halála kényszerít arra, hogy felnőjünk és kezünkbe vegyük az életünket.

Ahogy látjuk, a cél ugyanaz, de mindenkinél más és más esemény hatására következik be a fejlődés.

Ha megfordítjuk a helyzetet, ugyanaz az életesemény más-más témákat fog elénk tárni. Például van, akinél a válás a szabadság kérdését veti föl, míg másoknál a bekorlátozódást, esetleg a magányt. Ugyanez a helyzet egyeseknél a vagyon elosztása köré szerveződik, míg másnál a gyermekelhelyezés kérdése kerül a fókuszba. Ez annak megfelelően változik, hogy az érintett személyek számára mi segíti a fejlődést. Ugyanaz a történet, mégis más a megélés. Ennek oka, hogy mindannyian más életfeladattal születünk, és ennek megfelelően fog alakulni egy-egy esemény megélése.

Vannak nagyon fontos életkorok, amelyek mindannyiunknál meghatározóak, és visszatérő problémákat feszegetnek, csak eddig nem figyeltünk rájuk. Így viszont nem is találhattuk meg közöttük a kapcsolódási pontokat. Ez lehetett akár egy hasonló élethelyzet, de lehetett egy olyan téma is, amely foglalkoztat minket egy adott életkorban. Akkor nem tudatosult bennünk, hogy ez a kérdés már felmerült bennünk korábban is. Pedig ha felismerjük, akkor meglátjuk benne azt az életfeladatot, amely köré az életünk szerveződik.

Mindenkinél más-más esemény aktiválhatja be a változást, a fejlődést. Például van, akinél az a fejlődés kulcsa, ha felveszik az egyetemre, de van, akinél pont az, ha nem. Van, akinél a gyerekvállalás hozza azt a feladatot, ami egy új szintre emeli az életét és van, akinél az, ha eldönti, hogy most ebben az életben nem akar gyereket. Ez a vállalt életfeladatnak megfelelően változik. Ezért nem szabad ítélkezni mások döntése felett, mert valószínű az ő számára ez a lehető legjobb döntés.

Most pedig térjünk rá arra, hogy melyik a legfontosabb, legkézzelfoghatóbb ciklus az életünkben.

Ahogy korábban említettem a Szaturnusz bolygó mutatja meg a legjobban azt, hogy hol is tart az életünk egy adott időpontban. Most azt a hatását vizsgáljuk meg, amelyik a személyes horoszkóp ismerete nélkül is nyomon követhető. Vagyis azokat az életünkben fellelhető fejlődési lépcsőfokokat fogjuk megnézni a segítségével, amelyek mindenkinél ugyanabban az életkorban mutatkoznak meg.

Ahogy korábban láttuk a hatása körülbelül 7 évenként aktiválódik újra és újra. Ezt úgy kell elképzelni, mintha megjelenne egy tanító az életünkben, aki pálcájával rámutat egy olyan feladatra az életünkben, amellyel most kell foglalkoznunk.  Majd 7 év múlva számon kéri, hogy mire jutottunk ebben a témában az elmúlt években. Azután megteszi ezt újabb 7 év múlva, és így tovább egészen az életünk végéig.

Vagyis az ő feladata, hogy előtérbe helyezze azokat a témákat, amelyek a saját életünk, fejlődésünk szempontjából nagyon fontosak, és amelyeket mi választottunk magunknak a leszületésünk előtt. Tehát a téma adott, ő csupán rámutat arra, hogy most van itt az idő, hogy foglalkozz vele.

(Mivel a Szaturnusz tulajdonképpen 28-30 év között tér vissza a születési helyére, ezért a ciklusok nem pontosan 7 évente aktiválódnak, hanem kitolódnak, ahogy haladunk előre az évek során. Ez ne zavarjon meg, fontos, hogy kezeld te is rugalmasan az eseményeket. Az életkorok elé tedd mindig azt, hogy körülbelül 29 éves koromban, vagy 29 éves korom környékén … Tökéletes felismeréseket fogsz kapni így is. 🙂

Most pedig nézzük meg, miről is szólnak ezek a Szaturnuszi időszakok:

1.ciklus: Fiatalkor

 • 7 éves kor: iskola kezdés, első komoly elvárások, szabadság bekorlátozódása, meg kell felelni az elvárásoknak. Fontossá válik a teljesítmény, az összehasonlítás másokkal, értékes vagyok-e, ha nem teljesítek olyan jól, mint a többiek.
 • 14-15 éves kor: középiskola választás, felvételi, beilleszkedés egy teljesen új közegbe, fokozódó nyomás, új elvárások. Vagy beilleszkedés a munka világába. Felmerül a kérdés, hogy mennyit érünk valójában. Ha nem vesznek fel azért, ha felvesznek, akkor pedig azért. Hiszen egy új közegben ismét meg kell küzdenünk a helyünkért és az elfogadásért.
 • 21-22 éves kor: Tanulmányok vége, új döntések, mesterképzés, vagy munkába állás. Az önállóság kezdete, esetleg családalapítás. Bármelyik is, újra előtérbe kerül, hogy ki vagyok én valójában. Alkalmazkodni kell megint egy új helyzethez, ami mindig felveti az önazonosság kérdéskörét.

2.ciklus Felnőttkor

 • 29-30 éves kor: Az első ciklus vége, előző életből hozott programok lezárulása, elindulás a vállalt sorsfeladat irányába. Ez lehet munkával, párkapcsolattal, családalapítással, életszemlélettel kapcsolatos változás is. Ilyenkor gyakran a külvilág ébreszt rá minket az életfeladatunkra esetleg egy haláleset megtapasztalása által.
 • 36-37 éves kor: szembenézés azzal, hogy jó úton indultunk-e el 7 évvel ezelőtt, tényleg ez az a cél, amit szeretnénk megvalósítani az életünkben? Esetleg újabb gyermek érkezése a családba, vagy a kapcsolat megmérettetése. Késői elköteleződés, gyermekvállalás. Ráeszmélés a biológiai óra létezésére, félelem attól, hogy lemaradunk valamiről.  
 • 42-43 éves kor: életközépi válság, ráébredés arra, hogy új alapokra van szükség, mert a régi már nem megfelelő. Felismerjük, hogy másra vágyunk, mint ahol jelenleg tartunk. Új utak keresése, kilépés a régiből, esetleg vállalkozás kezdete, vagy munkahely váltás. Párkapcsolati szakadás, vagy új alapok, esetleg a gyerekek önállósulása miatt. Kicsit késői gyermek érkezése a családba.
 • 50-51 éves kor: most már egyértelművé válik, hogy múlik az idő, már kevesebb van előttünk, mint mögöttünk. Elbizonytalanodás, kellünk-e még? Egyre nagyobb szerepet kapnak a fiatalok a munkahelyen, háttérbe szorulás érzése. Generációs feszültségek erősödése, de most mi vagyunk a másik oldalon.

3.ciklus Időskor

 • 58-59 éves kor: a második ciklus vége. Szembe kell nézni a testünk korral járó változásaival. Erőfeszítések, hogy mentsük, ami még menthető. Jobb esetben új célok megjelenése, vagy esetleg előkerülnek a régi hobbik. Fontosabbá válik az egészség megőrzése, visszaállítása. Most már szembe kell néznünk azzal, hogy elszállt az ifjúság.
 • 67-68 éves kor: jó esetben aktív időskor és a megérdemelt pihenés élvezete. A szabadság megélése, régi vágyak valóra váltása, előkerül a régi bakancslista. Rosszabb esetben, azaz érzés, hogy nem kellünk már, összeroppanthatja az embert. Főleg azok a férfiak veszélyeztetettek, akik magas pozíciót töltöttek be a munkahelyükön. A nők örömüket lelik a nagymama szerepben, most van idő az unokákra.
 • 73-74 éves kor: Már az unokák is kezdenek kirepülni.Egyre kevesebb a fizikai erő, már nem a külvilág felé fordulunk, hanem befelé. Egyre több barát, ismerős lép át a végső küszöbön. Fókuszba kerül a múlt, nosztalgiázunk, összegezzük mire is jutottunk az életünkben, mi volt az értelme az eddigi utunknak.
 • 80-81 éves kor: pontosan tudjuk, hogylassan itt a búcsú ideje. Örülünk, ha elég aktívak vagyunk még és el tudjuk látni saját magunkat. De érezzük, hogy egyre fogy az erőnk. Egyre kevesebben vagyunk itt a régiek között. Lassan elindul bennünk az elvágyódás.
 • 89-91 éves kor: jó lenne tudni…

Most, hogy végig vettük a Szaturnuszi ciklust, szeretném, hogyha nem a lehangoltság uralkodna el rajtad. Még sok év áll előtted és ezt ki kell használni, amennyire csak lehet.

Mindhárom ciklusnak megvan a saját feladata, amit így tudnék összefoglalni:

 1. Fiatalkor: önmagunk felfedezése
 2. Felnőttkor: képességeink kibontakoztatása
 3. Időskor: életünk összegzése

Bármelyikben is tartasz most, a feladatod, hogy összerakd életed történetét a Szaturnuszi ciklusok szerint.

Kezdd azzal az életkoroddal (az előzőekben felsorolt életkorok alapján), amelyre tisztán emlékszel, amiről tudod, hogy ott fontos esemény történt. Azután ugorj előre az időben 7 évet, majd 14-et, 21-et, stb. hogy lásd a fejlődést. Majd haladj visszafelé szintén 7 évekkel, hogy lásd honnan indult az a történet, amit akkor megéltél.

Szedd össze mindazt, amire emlékszel az adott életkorodból és azután arra fókuszálj, hogy milyen érzések, félelmek, szorongások, vagy örömök jellemeztek akkor. Azt is idézd fel, hogy milyen álmaid, terveid, céljaid voltak abban az időben. És most rakd össze ezeket az életkorokat egymással, keresd az összefüggéseket közöttük.

Olyan ez az egész, mint egy láncolat, amely 7 évente összefűzi egymással életed történéseit.

Kívánom, hogy sikerüljön felismerned, hogy mi az a fő motívum, amely ezeket az életkorokat összekapcsolja. Ha sikerül, akkor valami nagyon fontosat fogsz megtudni magadról, és arról a vállalt feladatról, amelyet erre az életedre meghatároztál magadnak.

Ha szeretnél bepillantani abba, hogy milyen rejtett üzenetei vannak az életünk eseményeinek, akkor érdemes letöltened a LELKÜNK KÓDJAI ingyenes e-bookot.

Ha viszont szeretnél elmélyülni a témában és jobban megérteni a szimbólumok mögött rejtőző üzeneteket, feltárni életed rejtett összefüggéseit, akkor ajánlom figyelmedbe a JÖVŐNK A MÚLTUNKBAN című e-bookomat.