A Plútó jegyváltásainak történelmi vonatkozásai és következményei

Ahhoz, hogy megértsd a jelent, először fel kell tárnod a múltat.

Ez nem csupán a személyes életünkre vonatkozik, hanem a körülöttünk lévő világra és a társadalom helyzetére egyaránt. Ha megérted az összefüggéseket a múlt és a jelen között, akkor érthetőbbé válnak a folyamatok, és kibontakozik egy kép előtted a lehetséges jövőről.

Az asztrológiai elemzések során mindig az a cél, hogy feltárjuk azt, hogy merre halad tovább az életünk. Mivel az asztrológiában ciklusokkal dolgozunk, ezért nagyon fontos, hogy az időben visszakanyarodjunk egy kicsit, és megnézzük hol indultak, illetve hol gyökereznek a jelen problémái, kihívásai.

Ha tudjuk, hogy mi indult el egy adott időpillanatban, vagy éppen hol tartott az életünk, akkor azt is meg tudjuk fejteni, hogy mi fog beérni, kibontakozni, és azt is, hogy mikor. Ehhez tehát vissza kell térünk egy korábbi időszakba, hogy lássuk az összefüggéseket.

A mostani Plútó jegyváltásának értelmezésénél sem kerülhetjük el a múltban történő kutakodást. Ahhoz, hogy lássuk, hogy mit hoz számunkra az elkövetkező 21 év, ahhoz meg kell vizsgálnunk a korábbi átlépéseket. Az 1900-as évektől kezdődően ez a mostani a nyolcadik nagy korszakváltásunk.

Készítettem egy kis áttekintőt arról, hogy 1900-tól kezdődően a Plútó mikor lépett át először egy új zodiákusba. Ezek tehát csak az első érintési pontok, vagyis a kóstoló az új energiákból. A keringése során a Plútó mindig visszakanyarodik egy rövid időre az előző jegybe, persze csak a Földről nézve. De számunkra akik itt élünk, ez lesz a mérvadó.

Ezt követően pedig egy hosszabb időszakra beköltözik a soron következő állatövi jegybe, hogy átalakítson, megreformáljon valamit, ami már nem szolgálja a fejlődésünket. Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen jelentősége van a Plútó új jegybe lépésének, a történelmet hívtam segítségül.

Az 1900-as évektől kezdődően minden jegyváltás időpontját megtalálod egy kicsit lejebb a képen. Minden korszak mellé írtam egy-egy fontos Magyarországot és Európát érintő történelmi eseményt gondolatébresztőnek, hogy tudd mihez kötni az adott korszakot.

Viszont arra bíztatlak, hogy ne állj meg ennél, hanem nyugodtan kutass tovább a történelemben, hiszen csak így lehet igazán megérteni az adott időszakot, és következtetni arra, ami előttünk áll.

A Plútó jegyváltásainak időpontjai az 1900-as évektől:

A Rák jegyébe 1912. 09.12-én (Első Világháború)

Az Oroszlán jegyébe 1937. 11. 12. (Második Világháború)

A Szűz jegyébe lép 1956. 10. 23. (56-os forradalom, Kádár korszak)

A Mérleg jegyébe 1971. 10. 5. (Az első olaj válság)

A Skorpió jegyébe 1983. 11. 6. (Rendszerváltás, az Oroszok kivonulása M.o.ról)

A Nyilas jegyébe 1995.11. 10. (Az általános illúzióvesztés éve M.o-on 1995)

A Bak jegyébe 2008. 01. 26. (Gazdasági világválság)

A Vízöntő jegyébe 2023.03.23.

Érdemes világviszonylatban is kitekinteni, hogy milyen fontos történelmi, társadalmi, politikai események voltak az egyes időszakokban.

Nem akarok mélyen belemenni a múlt történelmi eseményeiben, most csak az a lényeg, hogy felismerjük milyen minták mutatkoztak meg az egyes szakaszokban. Ez fog majd segíteni abban, hogy belelássunk a jövőnkbe.

Nézzük meg, hogy mi az, amit viszont mindenképpen érdemes megvizsgálni, kielemezni:

  • Honnan indultunk társadalmi szinten és hová jutottunk, amíg a Plútó az adott jegyben tartózkodott?
  • Milyen típusú események történtek az adott szakaszban, mi volt a legfontosabb esemény?
  • Mi volt az, ami észrevehetően megváltozott az adott korszak végére?
  • Van-e párhuzam az események, és az adott állatövi jegy szimbolikus jelentése között?
  • Fel lehet-e fedezni a jegy jellemző vonásait a hatalmi rendszer működésében, és az aktuális vezető mentalitásában, viselkedésében?
  • Hogyan tükrözi az adott jegy analógiája a nép, a tömegek világhoz, élethez való hozzáállását?

Most éppen ott tartunk, hogy a márciusban a Vízöntőbe lépő Plútó visszasétál a Bak jegyébe, hogy 2024 januárjában végleg jegyet váltson. Vagyis éppen egy olyan átmenetben vagyunk, ahol lezárul egy 15 éves ciklus, és elkezdődik egy újabb 21 éves fejlődési szakasz. Nagyon érdemes most figyelni, és észrevenni azt, ami előttünk, vagy éppen a színfalak mögött zajlik.

Most pedig ugorjunk egy nagyot, és kezdjük a vizsgálódást az 1900-as évek elején, csak a lényegre fókuszálva!

Az 1900-as évek Plútói korszakai

A Rák jegyében haladó Plútó (1912-1937)

Ebben az időszak a haza és a család fontosságát, valamint az otthon biztonságának kérdését helyezte fókuszpontba. Az első világháború elhúzódása és a monarchia szétesése jelentős gazdasági, politikai és társadalmi változásokat hozott Magyarországon. A családok helyzete egyre nehezebbé vált az infláció, és az ellátás hiányossága miatt.

A trianoni békeszerződés következményeként Magyarország elveszítette területének kétharmadát, és körülbelül 3,3 millió ember került át az újonnan létrejött szomszédos államokba. Több százezer család vált egyik pillanatról a másikra egy új állam polgárává.

Ebben az időszakban elkezdődött a zsidóság lehetőségeinek a korlátozása az oktatásban és a munkaerőpiacon. Ezzel a családi származás miatti megkülönböztetés is megjelent hazánkban.

Vagyis a Rák jegyében haladó Plútó, a jeggyel analóg otthon-haza-család témáját hozta elénk. Ennek a korszaknak a történései megingatták az emberek hitét a család és a haza állandóságában, biztonságában.

Az Oroszlán jegyében haladó Plútó (1937-1956)

Ez a korszak a túlzott EGO, és a felfuvalkodottság problémáját hozta el a világunkba. Ebben az időben volt egy nép, aki egy megalomániás vezető hatására magasabb rendű fajnak képzelte magát, és ennek hatására úgy gondolta joga van ahhoz, hogy kipécézzen egy népcsoportot, és azt megsemmisítse.

Ebben a szakaszban tört ki a második Világháború, és a korábbi korszak végén megjelenő családi származás miatti megkülönböztetés drasztikus formát öltött. A zsidóság megbélyegzése, elhurcolása, koncentrációs táborokba zárása valamint rengeteg ember meggyilkolása kapcsolódik ehhez az időszakhoz.

Aki kitűzte a sárga csillagot, vállalva a származását, azt bármikor elhurcolhatták. Aki pedig feladta azt, aki éppen segített valakinek megmenekülni, az többnek képzelte magát a másiknál.

Sokszor merült fel a kérdés a későbbiekben, hogy hogyan tudta Hitler magával ragadni a német emberek jelentős részét, amikor az adottságai ezt nem támogatták. De az Oroszlán jegye pont ezt a felfuvalkodottságot támogatta.

Az itt haladó Plútó az EGO, az önérzet, és az önazonosság próbáját hozta elénk, és megingatta az emberek egyenlőségbe vetett hitét.

A Szűz jegyében haladó Plútó (1956-1970)

Ez a jegy az előző korszakhoz képest nagy váltást jelentett az emberek szemléletében. A túlzott magabiztosság, és magasabbrendűség átbillent az ellentétébe. Az egyszerűségről, és a puritánságról szóló Szűz jegyéhez tökéletesen illet Kádár János személye. Abban az időben a társadalomra is jellemző volt a kevéssel való megelégedettség, az egyszerűség, az igények alacsony szinten tartása.

Az akkor épült bérházak és „kádárkockák” puritánsága is tükrözi ezt a minőséget. A cél az volt, hogy minél egyszerűbb és praktikusabb legyen a világ, és ne legyenek nagy társadalmi különbségek. Ez megmutatkozott a megjelenésben, és a magántulajdonban egyaránt.

A Szűz jegyéhez kötjük viszont a szolgálat, és az áldozatiság mintázatát is. Amikor legelőször belépett ebbe a jegybe a Plútó, akkor tört ki az 56-os forradalom. A békés tüntetők közé lövetés, majd a forradalom kitörésének leverése, és az azt követő megtorlás rányomta a bélyegét erre a korszakra.

Ez a történet jól tükrözi a Szűz jegyéhez kapcsolódó áldozattá válás mintázatát. Ebben a korszakban az emberek hozzáállását a „kevéssel is beérjük, és nem vágyunk többre” szemlélet jellemezte.

A Mérlegbe lépő Plútó (1971-1983)

Ez a korszak megint jelentős változást hozott az előzőhöz képest. A puritánságot és praktikusságot felváltotta a vágy a szépségre, és a kapcsolódásra. Ebben az időszakban a hatalmi pozícióban lévők részéről is előtérbe került a másokkal való törődés, és az odafigyelés. Ekkor került bevezetésre a szocpol, amely vissza nem térítendő támogatás formájában segítette a gyereket vállaló családokat, hogy önálló lakáshoz juthassanak.

Az egyszerűséget felváltotta a harmónia, és az élet élvezetének keresése. Üdülők és szállodák sokasága épült ebben az időben, a nyaralás természetes részévé vált az életünknek. Egy balatoni nyaralás ugyanannyiba került, mint az otthoni megélhetés. Az életszínvonal emelése viszont egyre nehezebben volt fenntartható.

Az olajválság miatt a kelet már nem tudott segítséget nyújtani. A Kádárista vezetés szemléletben élesen szembehelyezkedett a nyugattal, de mégis a nyugati bankoktól vett fel hitelt, hogy fentartsa a szintet. A „kettős beszéd” jól passzol a Mérleg jegyének billegéséhez. Ráadásul ez a jegy a külvilág felé való nyitásról is szól. Vagyis teljesen passzol az eddigi zárt, kelet felé elkötelezett ország nyugat felé kacsintgatása.

A Skorpió jegyében tartózkodó Plútó (1983-1995)

Az ide érkező Plútó ebben a jegyben tudja a legtisztábban megmutatni önmagát. Vagyis a jegy feltúrbózza a tiszta Plútói energiákat. Ebben a fázisban a hatalmi rendszerek teljes átalakulása borítékolva volt. A kommunista rendszer még fennált a jegyváltás elején, de a komoly gazdasági problémák már a reformokat sürgették.

1989-ben vette kezdetét a politikai rendszerváltás, vagyis a magyar társadalom szerkezete egy adott formáról egy másikra váltott. Megkezdődött a többpártrendszer felé történő átmenet.

Reformokért, a politikai szabadságért és a demokratikus változásokért tüntetők rendszeresen vonultak az utcákra. 1990-ben megtörtént 43 év után az első demokratikus szabad választás.

1991-ben az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarország területét. A korszak zárásaként Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. Ahogy láthatjuk ebben a 12 évben gyökereiben alakult át az ország hatalmi szerkezete.

A Nyilas jegyében tartózkodó Plútó (1995-2008)

Ebben az időszakban a jogszerűség, az igazság, és a hit került a fókuszpontba. Vagyis elérkezett az igazság pillanata, és láthatóvá vált mindaz, amit az elmúlt években eltitkoltak az emberek elől.

Ilyen volt az ország kilátástalan gazdasági helyzete, amit a korszak elején a Bokroscsomaggal próbáltak megoldani. A tömegek akkor döbbentek rá, hogy a rendszerváltás elsöpörte ugyan a múltat, de ahhoz, hogy valami jobb kialakulhasson még hosszú éveknek kell eltelnie. A tömegek elvesztették a hitüket, szembesültek az igazságtalan megkülönböztetéssel, és a munkanélküliséggel.

1995 az általános illúzióvesztés éve lett.

2004-ben Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ami gazdasági és politikai lehetőségeket teremtett az ország számára. Viszont ehhez jelentős strukturális reformokat kellett végrehajtani a gazdaságban és a közszférában egyaránt, hogy megfeleljenek az uniós követelményeknek.

A korszak utolsó éveiben a mai napig nagy port kavaró öszödi beszéd kapcsán kristályosodott ki a korszak jelentősége.

Ha a politikai szempontokat figyelmen kívül hagyjuk, és csak a körülményeket vizsgáljuk, akkor a következő történt: Kimondódott valami egy zárt rendezvényen, amit titokban felvettek, és a résztvevők tudta nélkül hoztak nyilvánosságra.

Ha az igazság, hazugság, erkölcs és etika szemszögéből vizsgáljuk meg az esetet, akkor nagyon elgondolkoztató maga a helyzet. Tényleg csak Gyurcsány Ferenc követett el etikai vétséget? Vagy esetleg az is, aki titokban felvette, és aki engedély nélkül nyilvánosságra hozta? Vagy a cél minden esetben szentesíti az eszközt…?

Nem véletlen, hogy a mai napig nincs elévülése ennek az esetnek. Hiszen a Nyilas jegyében járó Plútó pont a hitünket, az igazsághoz kapcsolódó illúzióinkat cincálta meg ebben a korszakban. És kellett valaki, aki kézzel foghatóvá tette ezt a problémakört.

Ráadásul a Nyilas jegye a túlzásokról, és a fanatizmusról is szól. Amikor mindenki számára csak egy igazság létezik, ez pedig a saját véleménye a világról.

Összefoglalva: ennek a korszaknak a nagy kérdése volt, hogy mi az, ami erkölcsileg helyes, és mi az ami nem? Kinek az igazsága a valódi igazság? És legfőképpen hányféle igazság létezik?

És ezzel el is érkeztünk ahhoz a korszakhoz, amit éppen most fogunk lezárni.

Erről, és az előttünk álló korszakról a következő bejegyzésben írok részletesebben.